doc., RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice,

Abstract name Year Section
Elektrochemická detekcia inzulínu na zlatých mikroelektródach 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances