doc. MUDr. Norbert Lukán PhD.

  • IV. Interná klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, UNLP, Košice, SR
  • IV. Interná klinika, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Index telesnej hmotnosti ako kofaktor rozvoja jednotnej choroby dýchacích ciest 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine