MUDr. Ján Šikuta

  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • ÚDZS Súdnolekárske pracovisko, Laboratórium toxikologicko-chemickej analýzy

Abstract name Year Section
Metadón a jeho distribúcia v ľudskom tele zisťovaná po smrti 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Distribúcia a dôkaz látok z rastliny Nerium oleander v ľudskom tele pri akútnej otrave 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances