Alena Bágelová


Abstract name Year Section
Charakteristika geotermálnej štruktúry Popradskej kotliny z pohľadu numerického modelovania 2011 Ecology and Environmental Sciences