Mgr. Sabína Petercová

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Abstract name Year Section
Hubové biomasy pre zakoncentrovanie rádionuklidov 2017 Ecology and Environmental Sciences
Monitoring povrchových vôd vo vybraných oblastiach 2017 Ecology and Environmental Sciences