Mgr. Marián Babinčák

  • Prírodovedecká fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Hmotnostno-spektrometrická analýza proteómu ako nástroj v systémovej biológii 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances