RNDr. Ján Krahulec

  • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika

Abstract name Year Section
Sekrece rekombinatních proteinů v kvasinkách 2017 Biotechnology and Food Technology