Martin Rozinaj

  • Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava,

Abstract name Year Section
Vplyv diétnych polyfenolov na oxidačný a karbonylový stres u subjektívne zdravých dobrovoľníkov 2017 Open section for students