RNDr. Zdenka Bedlovičová PhD.

  • Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie, Košice, SR
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Katedra chémie, biochémie a biofyziky, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice, Slovensko
  • Katedra chémie. biochémie a biofyziky. Ústav farmaceutickej chémie. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Komenského 73. 041 81 Košice

Abstract name Year Section
Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov a zelená syntéza strieborných nanočastíc 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Stanovenie obsahu karnozínu vo vzorkách mäsa 2018 Open section for students
Stanovenie významných látok v extrakte Šalvie lekárskej (Salvia officinalis) pri biosyntéze strieborných nanočastíc 2019 Biotechnology and Food Technology
Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov ďateliny lúčnej 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Izolácia biosurfaktantov a ich identifikácia pomocou HPLC 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov ďateliny lúčnej 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Vplyv vonkajších podmienok na biosyntézu strieborných nanočastíc 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology