Mgr. Mária Majherová PhD.

  • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16, Prešov, Slovensko
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Prešov, Slovensko

Abstract name Year Section
Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie 2017 Open section for students
Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vybrané parametre spirometrie v skupinách aeróbnych a anaeróbnych športovcov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics