prof. MVDr. Janka Poráčová PhD.

  • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR
  • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Prešov, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie 2017 Open section for students
Prítomnosť fajčiara v spoločnej domácnosti a jeho vplyv na prvú skúsenosť s fajčením u adolescentov 2017 Open section for students
Vplyv SNP v géne VDR na hladiny vitamínu D u probandov s ochorením Diabetes mellitus 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics