Bc. Mariana Hrabčáková

  • Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, SR

Abstract name Year Section
Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie 2017 Open section for students