MVDr. Miloš Halán PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • UVLF v Ke, Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Črevné parazitózy v chovoch hlodavcov na východnom Slovensku 2017 Open section
Vplyv biotických a abiotických faktorov na samičky pakomárikov Culicoides v Jazdeckom areáli v Košiciach 2021 Ecology and environmental studies