MVDr. Monika Drážovská PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice

Abstract name Year Section
Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Očkovanie proti besnote u ľudí na Slovensku 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Chrípka a očkovanie proti chrípke 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku a vo Svete 2020 Open section