Dominika Kozáková

  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)