Ing. Ľuboš Nižnanský PhD.

  • Súdnolekárske pracovisko, Laboratórium toxikologicko- chemickej analýzy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Antolská 11, 85107 Bratislava, Slovenská republika
  • Ústav súdneho lekárstva, Lekarská fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sasinková 4, 81108 Bratislava, Slovenská republika
  • Lekárska fakulta univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav súdneho lekárstva, Bratislava, Slovensko
  • Súdnolekárske pracovisko, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Laboratórium toxikologicko- chemickej analýzy, Bratislava, Slovensko
  • Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • ÚDZS Súdnolekárske pracovisko, Laboratórium toxikologicko-chemickej analýzy

Abstract name Year Section
Sledovanie starnutia odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS 2017 Open section
Metadón a jeho distribúcia v ľudskom tele zisťovaná po smrti 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Distribúcia a dôkaz látok z rastliny Nerium oleander v ľudskom tele pri akútnej otrave 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances