Judita Ambrozová

  • Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Pôsobenie imobilizačného stresu na zmeny v správaní laboratórnych zvierat 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics