Mgr. Mária Banasová

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Probiotické bakteriálne kmene používané vo veterinárnej praxi 2017 Open section