Ing. Marta Soltesova Prnova PhD.

  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Bratislava, Slovenska republika
  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
New highly effective and selective aldose reductase inhibitor DPI-1 for the treatment of diabetic complications 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov 2021 Biotechnology and food technology