Mgr. Vladena Bauerová PhD.

  • Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Identifikácia a charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných druhom Exiguobacterium undae 2017 Open section