Mgr. Denisa Bazalová

  • Centrum biológie rastlín a biodiverzity, Bratislava,

Abstract name Year Section
Vplyv nepôvodnej borovice čiernej na diverzitu a invadovanosť podrastu 2017 Ecology and Environmental Sciences