Mgr. Martin Majerník

  • Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv imobilizačného stresu na vybrané fyziologické parametre laboratórneho potkana v modeli depresie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics