Prof. MVDr. Jozef Nagy PhD.

  • Katedra hygieny a technológie potravín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Abstract name Year Section
Priebeh oxidačných procesov lipidov v mäsovom výrobku 2017 Biotechnology and Food Technology