Ing. Maroš Eckert

  • Strojnícka fakulta, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Bratislava 1, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdia granulovateľnosti humánnych liečiv s obsahom paracetamolu 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology