Mgr. Ľudmila Gabrišová

  • Strojnícka fakulta, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Bratislava 1, Slovenská republika
  • Strojnícka fakulta, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava, Slovenská Republika
  • Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
  • Slovenská Technická Univerzita, Strojnícka fakulta, Ústav procesného inžinierstva, Bratislava, Slovensko
  • Ústav procesného inžinierstva, Strojnícka Fakulta, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava

Abstract name Year Section
Štúdia granulovateľnosti humánnych liečiv s obsahom paracetamolu 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
GC-MS/MS analýza neprchavých organických látok v cigaretovom popole 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Novovyvinutá plynovochromatografická metóda analýzy nápojov vyrábaných z hrozna 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Využitie MS na odhalenie falšovania včelieho vosku parafínom a stearínom 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances