Ing. Oliver Macho

  • Strojnícka fakulta, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Bratislava 1, Slovenská republika
  • Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdia granulovateľnosti humánnych liečiv s obsahom paracetamolu 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Novovyvinutá plynovochromatografická metóda analýzy nápojov vyrábaných z hrozna 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances