Ing. Ľudovít Škultéty DrSc.

  • Virologický Ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Karbonická anhydráza I ovplyvňuje produkciu exozómov v prostatických nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics