MVDr. Michaela Urda Dolinska PhD.

  • Parazitologický Ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská Republika
  • Parazitologický ústav, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Výskyt a terapia dikroceliózy na farmách oviec na Slovensku 2017 Open section
Porovnanie antihelmintickej účinnosti rastlinných extraktov slezu (Malva sylvestris L.) a paliny (Artemisia absinthium L.) in vivo vs. in vitro 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok selén 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology