MVDr. Alžbeta Königová PhD.

  • Parazitologický Ústav SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Výskyt a terapia dikroceliózy na farmách oviec na Slovensku 2017 Open section