Tomáš Urban


Abstract name Year Section
Vrstevnicové obrábanie ako účinný nástroj znižovania intenzity vodnej erózie 2011 Ecology and Environmental Sciences