doc. Ing. Andrej Godány CSc.

  • Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovensko
  • Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
  • Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Špačince, SR

Abstract name Year Section
Fylogenéza streptomycétových fágov a ich endolyzínov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Cell wall binding domains of bacteriophage endolysins as tools for the detection of Gram-positive pathogens 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics