MUDr., Ing. Veronika Jendruchová PhD.

  • Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium pohlavných zmien vlastností Na,K-ATPázy v mozgovej kôre a mozočku potkana 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics