doc. MVDr. Eva Čonková PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,
  • Ústav farmakológie, Katedra farmakológie a toxikológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 041 81 Košice

Abstract name Year Section
Výskyt mikroskopických vláknitých húb v pšenici 2017 Open section
Kontaminácia obilnín rodom Penicillium 2017 Open section
Malassezia spp. u ošípaných na Slovensku 2017 Open section
Testovanie citlivosti kvasiniek rodu Malassezia na vybrané esenciálne oleje 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Výskyt mykotoxínov rodu Fusarium v kukurici siatej 2018 Biotechnology and Food Technology
Výskyt patogénnych mikromycét u teliat 2018 Open section
Porovnanie antimykotickej senzitivity izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology