RNDr. Veronika Benetinová

  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice,
  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, SR

Abstract name Year Section
Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Index telesnej hmotnosti ako kofaktor rozvoja jednotnej choroby dýchacích ciest 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)