RNDr. Izabela Bertková PhD.

  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice,
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Ústav experimentálnej medicíny, Košice, Slovenská republika
  • Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko

Abstract name Year Section
Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Využitie FMT v manažmente črevných zápalových ochorení - in vivo dôkaz na experimentálnom modeli kolitídy u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine