Martin Uherek

  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK, Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium autofluorescenčných spektier aorty pomocou fluorescenčnej spektroskopie 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Sledovanie zmien v stene aorty vplyvom diabetes mellitus a účinkov orechových olejov pomocou fluorescenčnej spektroskopie 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Štúdium vplyvu hypercholesterolovej diéty na autofluorescenčné spektrum aorty 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics