Zdenka Ďuračková

  • Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UK v Bratislave

Abstract name Year Section
Aplikácia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri výskume kynurenínov v moči detských pacientov s depresiou 2017 Open section for students
Hladina neopterínu, tryptofánu a IDO aktivita v moči detských a adolescentných pacientov s depresívnou poruchou 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances