Bc. Jana Hovancová

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice,

Abstract name Year Section
Elektrochemické stanovenie glukózy na zlatých mikroelektródach 2017 Open section for students
Elektrochemická detekcia inzulínu na zlatých mikroelektródach 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances