Mgr. Jaroslav Malina PhD.

  • Biofyzikálny ústav AV ČR, Oddelenie molekulárnej biofyziky a farmakológie, Královopolská 135, 612 65 Brno, Česká republika

Abstract name Year Section
3,6,9-trisubstituované akridínové deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Spektrálne štúdie 2,9-bisubstituovaných akridínových derivátov ako potenciálnych protinádorových liečiv 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics