Eva Tvrdá

  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovensko

Abstract name Year Section
Vplyv resveratrolu na životaschopnosť bovinných spermií v podmienkach in vitro 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
17β-estradiol stimuluje kapilárnu formáciu a moduluje NOTCH signálnu dráhu v HUVEC bunkovej línii 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics