RNDr. Ladislav Janovec PhD.

  • Katedra organickej chémie, ÚCHV, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice, Slovenská republika

Abstract name Year Section
3,6,9-trisubstituované akridínové deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Spektrálne štúdie 2,9-bisubstituovaných akridínových derivátov ako potenciálnych protinádorových liečiv 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics