Ing. Veronika Tupá

  • Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav histológie a embryológie, Malá Hora 4, 03601 Martin

Abstract name Year Section
Karboanhydráza IX ako možný prognostický biomarker asociovaný s kolorektálnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vzájomný vzťah karbonickej anhydrázy IX a cyklooxygenázy-2 v kolorektálnom karcinóme 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics