Anna Turzová


Abstract name Year Section
Zber údajov o stravovacích zvyklostiach Európanov pre EFSA (European Food Safety Authority) 2010 Biotechnology and Food Technology
Hodnotenie vplyvu cukru a jeho alternatív na zdravie človeka 2011 Biotechnology and Food Technology