doc. MVDr. Anna Ondrejková PhD.

  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach / Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Košice, Slovenská republika
  • Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Monitoring výskytu synantropných druhov netopierov na území Košíc 2017 Ecology and Environmental Sciences
Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Očkovanie proti besnote u ľudí na Slovensku 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology