prof. RNDr. Renáta Oriňaková DrSc.

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej chémie, Košice, Slovenská republika
  • Katedra fyzikálnej chémie, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Košice, Slovenská republika
  • Katedra fyzikálnej chémie, Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice, Slovensko
  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská repubika
  • Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ, Košice, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
  • Department of Physical Chemistry, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafarik University in Košice, Moyzesova 11, 041 01 Košice, Slovakia

Abstract name Year Section
Biodegradovateľné kovové materiály modifikované keramickým filmom 2017 Open section
Vplyv polymérneho povlaku na degradáciu biomateriálov na báze železa 2020 Open section
Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Modifikácia biomateriálov na báze železa pre zvýšenie biokompatibility 2020 Open section
Modifikované uhlíkové vlákna ako efektívny katalyzátor pre HER 2020 Open section
Biodegradovateľné materiály v medicíne: štúdium adsorpcie proteínov na povrch práškového zinku 2020 Open section
Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? 2021 Analytics in biological sciences
Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn 2021 Biomaterials
Sulphur/PAN PVP Fibres Based Composite Material as Cathode for Li-S Batteries 2021 Open section