Mgr. Kristína Ormandyová

  • Katedra Organickej Chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 4,

Abstract name Year Section
Nové spirocyklické oxindoly 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology