Bc. Petra Šipošová

  • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Vplyv soli na žiaducu a nežiaducu mikrobiotu pri výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Open section for students