RNDr. Lucia Csáderová PhD.

  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej medicíny, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská Republika
  • Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Oddelenie nádorovej biológie, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská republika
  • Biomedicínske centrum SAV, Oddelenie nádorovej biológie, Bratislava
  • Virologický ústav, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Pokračovanie story ,,Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv nádorového mikroprostredia na základné charakteristiky prsníkových nádorových buniek BT20 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
CA IX and Inflammatory Cytokines in Pancreatic Cancer – a functional cross-talk 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics