Ing. Anita Eckstein-Andicsová PhD.

  • Ústav polymérov SAV, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Tiazolo [5,4-d] tiazoly - nádejné stavebné jednotky pri syntéze komponentov organických polovodičov 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Syntéza a charakterizácia nových polymérov na báze tiazolo[5,4-d]tiazolu ako fotoaktívnych materiálov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology