Mgr. Elena Pánisová PhD.

  • Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Virologický ústav, Oddelenie molekulárnej medicíny, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
CRISPR-Cas9 sprostredkovaná editácia karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics